Tiếp xúc Holland Shielding Systems B.V.

Tiếp xúc Holland Shielding Systems BV
Để có giải pháp che chắn EMI tốt nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể mong đợi chúng tôi đáp ứng với giải pháp tốt nhất trong vòng nửa giờ

Tiền boa! Chúng tôi sẽ có thể phục vụ bạn nhanh hơn nếu bạn đề cập đến số phần và có thể đính kèm một bản phác hoạ / bản vẽ của ứng dụng của bạn.
Holland Shielding Systems BV
Jacobus Lipsweg 124
3316BP Dordrecht
Hà Lan

E-mail [email protected]
Điện thoại +31 (0)78 - 204 90 00
Fax +31 (0)78 - 204 90 08
Tiện ích mở rộng tệp được chấp nhận (ưu tiên tệp PDF)
.ai, .bmp, .cad, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .dxt, .eps, .gif, .icd, .idw, .ipn, .ipt, .jpeg, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .psd, .rar, .step, .svg, .tif, .tiff, .xls, .xlsx, .zip
Location of Holland Shielding Systems B.V. on map

New FREE engineering manual

Reservation in 5 sec.

Make a reservation for our new 300+ pages engineering manual coming next month

New EMC engineering manual