Coatings, keo, nhiệt và dầu nhờn

Nhiều vấn đề EMI có thể được giải quyết bằng, ví dụ, một lớp phủ hoặc keo để áp dụng một lớp dun dẫn nhỏ. Điều này chỉ áp dụng cho trường hợp chỉ cần giảm nhẹ.

Nhiều sản phẩm này cũng phù hợp với các ứng dụng ATEX và ESD.

Lớp dẫn điện

Đối với EMI / RFI che chắn của vỏ nhựa và các thành phần nhựa

Keo dẫn điện

Keo dẫn điện / Keo dẫn điện dẫn điện cho ứng dụng EMI / RFI và các ứng dụng ESD

Vật liệu giao diện nhiệt

Mỡ nhiệt và miếng đệm nhiệt là chất kết dính dẫn nhiệt, thường được sử dụng như một giao diện giữa các bộ tản nhiệt và các nguồn nhiệt (ví dụ, các thiết bị bán dẫn công suất cao). Mỡ và miếng đệm cho một sức mạnh cơ học để liên kết giữa các tản nhiệt và nguồn nhiệt, nhưng quan trọng hơn, nó loại bỏ không khí (đó là một cách nhiệt) từ khu vực giao diện.