Băng keo, lá, hàng dệt và điện trở cao

Nhiều vấn đề về EMI có thể được giải quyết một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các vật liệu dẫn điện, vải hoặc tấm. Một số vật liệu được sử dụng phổ biến nhất là lá Mu-đồng, tấm Amucor được gia cố và vải dệt dẫn điện cao. Tất cả các vật liệu này có thể được sản xuất có hoặc không có (dẫn điện) tự dính và một lớp cách điện tùy chọn. Ngoài ra, tất cả các vật liệu có thể được cắt theo bản vẽ CAD ở bất kỳ hình dạng và kích thước mong muốn.

Các chất bán dẫn (điện trở cao) có thể được sử dụng cho các ứng dụng ATEX và ESD. Các chất bán dẫn cũng có thể được sử dụng cho cảm biến thông minh.