Giá đỡ kệ

Kệ che chắn có thể được sản xuất ở bất kỳ kích cỡ nào, từ các giá đỡ nhỏ được che chắn trong xe ô tô hoặc máy bay lên đến Kệ có kích thước đầy đủ che chắn ví dụ như cho các phòng máy chủ.

Kệ che chắn có thể được thực hiện ở một số mức độ che chắn từ 80dB suy giảm lên đến 140dB EMP bằng chứng quân sự lớp kệ.