Windows, hiển thị và các tấm trong suốt

Cửa sổ che chắn của chúng tôi, màn hình và lá chắn trong suốt là hầu như rất rõ ràng. Chúng che chắn tín hiệu tần số vô tuyến và bức xạ vi sóng trong dải tần số rộng. Cho dù đó là màn chắn hiển thị rất nhỏ hoặc che chắn cửa sổ rất lớn từ vài mét đến vài mét trong lồng Faraday. Chúng tôi cung cấp EMI minh bạch che chắn bạn tìm kiếm.