Lều Faraday & Bảo vệ cá nhân

Chúng tôi cung cấp một phạm vi rộng lớn của quần áo và lều để bảo vệ EMF cá nhân. Trang trí và che chắn quần áo, hàng may mặc, túi che chắn và chuồng Faraday / lều trại. Chúng tôi có thể làm cho tất cả các quần áo bảo hộ và lều để kích thước theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về bảo vệ cá nhân, hãy đọc các tiêu chuẩn của EU về bức xạ

Nếu những gì bạn đang tìm kiếm không được liệt kê, vui lòng liên hệ với chúng tôi (info@hollandshielding.com).