Liên hệ với Hệ thống Bảo vệ Hà Lan BV

Liên hệ với Hệ thống Bảo vệ Hà Lan BV
Để có giải pháp che chắn EMI tốt nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể mong đợi chúng tôi đáp ứng với giải pháp tốt nhất trong vòng nửa giờ

Tiền boa! Chúng tôi sẽ có thể phục vụ bạn nhanh hơn nếu bạn đề cập đến số phần và có thể đính kèm một bản phác hoạ / bản vẽ của ứng dụng của bạn.
Holland Shielding Systems BV
Jacobus Lipsweg 124
3316BP Dordrecht
Hà Lan

E-mail info@hollandshielding.com
Điện thoại +31 (0)78 - 204 90 00
Fax +31 (0)78 - 204 90 08
Acceptable file extensions (preferred a PDF file)
.ai, .bmp, .cad, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .dxt, .eps, .gif, .icd, .idw, .ipn, .ipt, .jpeg, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .psd, .rar, .step, .svg, .tif, .tiff, .xls, .xlsx, .zip
Location of Holland Shielding Systems B.V. on map