Tiếp xúc Holland Shielding Systems B.V.

Tiếp xúc Holland Shielding Systems BV
Để có giải pháp che chắn EMI tốt nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể mong đợi chúng tôi đáp ứng với giải pháp tốt nhất trong vòng nửa giờ

Tiền boa! Chúng tôi sẽ có thể phục vụ bạn nhanh hơn nếu bạn đề cập đến số phần và có thể đính kèm một bản phác hoạ / bản vẽ của ứng dụng của bạn.
Tiện ích mở rộng tệp được chấp nhận (ưu tiên tệp PDF)
.ai, .bmp, .cad, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .dxt, .eps, .gif, .icd, .idw, .ipn, .ipt, .jpeg, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .psd, .rar, .step, .svg, .tif, .tiff, .xls, .xlsx, .zip
Location of Holland Shielding Systems B.V. on map